SUCH Limebrook's Autumn Ambassador, the leader of the pack när han själv får bestämma. Har en kull i Sverige. Har blivit grupplacerad en gång, är MH-beskriven med etta på skott, en kraftig och trevlig grabb.